Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
  LEIUNURK
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Muusikamaa lood. 7. klassi muusikaõpik PLAANIS!
 
 Maia Muldma, Kadi Härma, Koidu Ilmjärv
VII Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 168 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 20 x 25
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Ilmub 2021
Kood: 8724
Hind koolidele: 11.38 + 9% km = 12.4 EUR
 

7. klassi muusikaõpetuse õppekomplekt „Muusikamaa lood” alustab III kooliastme sarja, mis järgib juba eelnevas kooliastmes välja kujunenud põhimõtteid: temaatiline ülesehitus, mitmekesine lauluvara, mõtlemapanevad ja arutlema ärgitavad mõistulood, koostööd võimaldavad ülesanded. Õpikus jätkatakse ka rubriigiga „Muudan maailma paremaks”, mis innustab õpilasi ümbritsevat keskkonda paremini mõistma.
Õpiku materjal pakub võimalusi muusikaõpetuse lõimimiseks teiste õppeainetega ja muude valdkondadega, iseäranis kirjandusega ja kunstiga. Näiteks on õpikutes jätkuvalt kajastatud tuntud luuletajate Lydia Koidula, Doris Kareva, Hando Runneli, Viivi Luige, Juhan Liivi, Artur Alliksaare, Jaan Kaplinski loomingut. Õpiku põhiteemad lähtuvad riiklikust õppekavast ning nende kaudu süvendatakse teadmisi Eesti rahva- ja kunstmuusikast, tutvutakse teiste maade – Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania, Iisraeli, Türgi, Austraalia, Brasiilia, Argentina, Mehhiko, Jamaika – kultuuri- ja muusikapärandiga. Põhiteemade kõrval pööratakse tähelepanu õpilaste väärtushoiakute kujundamisele ja silmaringi avardamisele üldkasvatuslike teemade kaudu (nt „Muusika kultuuride kohtumispaigana“, „Armastus ruulib“, „Jõuluvanade kokkutulek“, „Lood helide konserveerimisest“).
Õpikusse on valitud nii tuntud laululoomingut kui ka nüüdisaegset repertuaari, mis on suunatud õpilaste mitmehäälse lauluoskuse edendamisele, toetub laulupeo traditsioonidele ja aitab kaasa nende säilimisele. Praktiliste tegevuste kaudu omandatakse uusi muusikateoreetilisi teadmisi, mida omakorda kinnistatakse aktiivselt musitseerides. Jätkub rütmi- ja plaatpillide kaasamine laulude saatepillidena, õpitakse kandle ja plokkflöödi uusi mänguvõtteid. Õpik võimaldab omandada kitarri ja ukulele akordide mänguoskust.
Uue õppekomplekti autorid on Tallinna Ülikooli muusikaõpetuse didaktika õppejõud PhD Maia Muldma, Keila Kooli muusikaõpetaja ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikaõpetuse didaktika õppejõud Kadi Härma ja Õismäe
Gümnaasiumi muusikaõpetaja Koidu Ilmjärv.