Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Ühiskonnaõpetus. Gümnaasiumiõpik
 
 Anu Toots, Katrin Olenko
XII Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 216 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 16,5 x 23,5
Köide: pehme köide
Ilmumisinfo: Esmatrükk; ilmunud 2005
ISBN: 9985-0-1617-3
Kood: 3450
Hind koolidele: 10.09 + 9% km = 11 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindusx
Jõhvi esindusx
Tartu esindus
Rahva Raamat
Apollox
 
1999. a. ilmunud ühiskonnaõpetuse õpiku kaasajastatud väljaanne, mis lähtub 2002. a riiklikust õppekavast. Analüüsitakse Euroopas ja maailmas toimuvaid sotsiaalseid protsesse ning demokraatia arengut, kõrvutades ning hinnates seda Eesti perspektiivist. Erilist tähelepanu pööratakse teisenenud Euroopa Liidule ning  muutustele, mis leiavad aset Eesti poliitikas ja igapäevaelus tulenevalt liikmesriigi staatusest. Eelmise trükiga võrreldes on lisatud rohkem näiteid, kaasusi ja statistikat, mis kergendavad materjali omandamist. Iga õppetüki juures tuuakse veebiaadresse, kust saab otsida lisainfot, sh materjali uurimistööde või ettekannete tarbeks. Lisamaterjalide oluliseks eesmärgiks on õpilaste kriitilise mõtlemise arendamine.
Õpikus leiavad käsitlemist järgmised põhiteemad:
- Ühiskonna kujunemine tööstusühiskonnast postmodernistlikuks. 
- Nüüdisühiskonna ülesehitus ja toimemehhanismid.
- Avalik ja erasektor.
- Kolmas e. mittetulundussektor.
- Demokraatlik valitsemine, selle institutsioonid ja põhimõtted.
- Huvide kujunemine ja esindamine.
- Valimised.
- Sotsiaalne dialoog.
- Poliitika kujundamine, realiseerimine ning tagajärjed. 
- Riigi rollid majanduses.
- Heaoluriik.
- Ühiskonna sotsiaalne sidusus, jätkusuutlikkus ja areng.
- Demokraatlik kodakondsus.
- Euroopa lõiming.
- Globaliseerumine.
- Rahvusvaheline julgeolek.
Ülesanded on kujundatud eesmärgiga aidata õpilasel määratleda oma kohta, kohustusi ja võimalusi nüüdisühiskonnas, leida probleemidele realistlikke lahendusi ning kaitsta  oma õigusi. Õpik on illustreeritud peamiselt tabelite ja graafikutega. Õpiku lõpus on sõnaraamat ja väärtkirjanduse loetelu.