Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Mosaiik. 6. klassi ühiskonnaõpetuse õpik
 
 Ene Kulderknup, Riina Kippak, Anne Kloren, Kaja Peetris
VI Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 72 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 20 x 25
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Parandustega kordustrükk, ilmunud 2022
ISBN: 9789985048603
Kood: 8058
Hind koolidele: 6.97 + 9% km = 7.6 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindusx
Jõhvi esindusx
Tartu esindusx
Rahva Raamatx
Apollox
 

Ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane kujuneks sotsiaalselt pädevaks ühiskonna liikmeks. 6. klassi ühiskonnaõpetuses käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, kodaniku seoseid ühiskonna põhivaldkondadega ning ka suhteid teiste sotsiaalsete rühmadega.
Käsitelu keskmes on inimesed meie ümber, kool ning õpilase kodukoht.
6. klassi ühiskonnaõpetuse õppekomplekt koosneb õpikust ja töövihikust ning nende koostamise aluseks on uus põhikooli riiklik õppekava.
Õppematerjalide koostamisel on lähtutud arusaamast, mille kohaselt õpilane peab õppimises võimalikult aktiivselt osalema. Seetõttu on mitmete teemade käsitlemist alustatud õpilaste eelteadmiste väljaselgitamisega või aruteludega. Õpilasi suunatakse ülesandeid lahendama nii individuaalselt kui ka rühmas või paarides. Samuti pakutakse võimalusi tööks mitmesuguste allikatega, näiteks skeemide, piltide, tabelite, diagrammide, tekstidega. Mitme teema juures suunatakse õpilast hankima lisateavet internetist.
Igapäevaeluga seostatud praktiliste ülesannete ning aktiivõppemeetodite kaudu toetatakse tervikpildi kujunemist ühiskonna toimimisest, õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemisest, nagu seaduste ja reeglite täitmine, ettevõtlikkus, kodanikualgatus, inimõiguste austamine, mõistev suhtumine erinevustesse, säästlik suhtumine keskkonda, lugupidav suhtumine teiste rahvaste ja maade kultuuritraditsioonidesse ning oma maa kultuuripärandi väärtustamist.

 
 
 

Viited: