Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Õpetame keemiat VIII klassis. Õpetajaraamat
 
 Aarne Tõldsepp, Vilja Toots
VIII Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 112 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 14 x 21
Köide: pehme köide
Ilmumisinfo: Ümbertöötatud trükk; ilmunud 2003
Kood: 2655

 

Õpetajaraamat kujutab endast metoodilist teejuhti keemia õpetamiseks 8. klassis ühe autorite kollektiivi õppevahendite komplekti järgi. Et nimetatud õppevahendite komplekti, eriti aga õpikut (2., täiendatud ja parandatud trükk, ilmub mais 2003. a), on oluliselt täiendatud ja parandatud, erineb ka õpetajaraamatu kordusväljaanne märgatavalt esmatrükist. Tunduvalt põhjalikumalt analüüsitakse selles keemia esimese süstemaatilise kursuse õpetamise eripära, tehes seda uusimate didaktika paradigmade valguses. Üksikasjalikult tutvustatakse õpiku ja töövihiku kordustrükkides tehtud muudatusi, andes neile vajaliku teoreetilise põhjenduse. Võrreldes õpetajaraamatu esmatrükiga on muudetud ka õppematerjali jaotust üksiktundide lõikes, mis loob suuremad võimalused avatud õpetuse põhimõtete järgimiseks.

Uudse lõiguna leiab keemiaõpetaja raamatu lõpust tööplaani näidise, hõlbustamaks oma tööplaani koostamist.

Kogu 8. klassi õppevahendite komplekt on koostatud terviklikkuse põhimõttest johtuvalt. Kõik selle üksikkomponendid toimivad väga sünkroonselt üksteist täiendades ja arendades.

Nii puuduvad õpikust liigse kordamise vältimiseks katsekirjeldused. Näitkatsete kirjeldused leiavad õpetajad sellest raamatust, õpilaskatsete juhendid on aga üksikasjalikult esitatud töövihikus.

Originaalse momendina sisaldab antud käsiraamat omaette peatükina testi kasutamise juhendi ehk manuaali. Sealt leiab õpetaja kõike, mis puudutab testide kogu kasutamist alates testimise korraldamisest ning lõpetades testi vastuste parandamise ja hindamisega.