Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Keemia ülesandeid VIII-IX klassile
 
 Jüri Vene, Lia Paaver
VIII Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 64 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 16,5 x 23,5
Köide: broshüür
Ilmumisinfo: Ilmunud 2004
Kood: 2981
Hind koolidele: 1.88 + 9% km = 2.05 EUR
 

Täiendatud kordustrükist jätsid autorid välja peatüki “Harjutusi elektolüütilise dissotsiatsiooni teooria kohta” ja vastavalt ainekavale  lisasid peatüki “Harjutusi süsinikühendite keemia vallast”. 

1.   Aine molekulmassi ja molaarmassi arvutamine molekulivalemi alusel 
2.   Lihtsamaid molaararvutusi
3.   Ühendi koostiselementide sisalduse leidmine protsentides
4.   Ülesandeid keemiliste valemite alusel
5.   Harjutusi anorgaaniliste ühendite põhiklasside sümboolika ja nomenklatuuri kohta
6.   Molaararvutusi reaktsioonivõrrandite põhjal
7.   Harjutusi seoses aatomi ehituse ja elementide perioodilisussüsteemiga
8.   Ülesandeid lahuste koostisosade massivahekorra kohta 
9.   Arvutusi mooli, molaarruumala, ja Avogadro arvu abil
10. Ülesandeid reaktsioonivõrrandite alusel
11. Ülesandeid metallide keemiast
12. Harjutusi süsinikühendite keemia vallast
13. Ülesandeid kordamiseks
Üleriigiline keemia ainenõukogu soovitab kasutada keemia õpetamisel lisamaterjalina.