Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Keemia töölehed VIII klassile
 
 Aarne Tõldsepp, Vilja Toots
VIII Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 48 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 20,5 x 29,5
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Ilmunud 2008
Kood: 4737
Hind koolidele: 5.28 + 9% km = 5.76 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindusx
Jõhvi esindusx
Tartu esindus
Rahva Raamat
Apollox
 
Keemia töölehed erinevad ülesannete ja harjutuste kogudest ning töövihikutest nii õpitegevuse eesmärgistuse kui ka tegevusjuhiste detailsuse ja mitmekesisuse poolest. See teeb nende kasutamise võimalikuks kõigis õpitegevuse lülides alates uue materjali omandamisest ja lõpetades harjutamise ning kinnistamisega. Töölehtede kasutamine loob võimalused igale õpilasele individuaalseks lähenemiseks, mis on eriti oluline oskusi ja vilumusi nõudvate küsimuste käsitlemisel. Töölehed täiendavad otseselt õpikut ja töövihikut, ent enamikku neist saab kasutada ka täiesti iseseisvalt. Õpilased, kellel mingil põhjusel on tekkinud õpitus lüngad, jõuavad töölehtede abil teistele edukalt järele, ainest rohkem huvitatutele pakuvad aga töölehed täiendavat harjutusmaterjali.

Tööleht 1. Laborinõude ja -seadmete tundmaõppimine. (3 lk) Tööleht 2. Puhtad ained ja segud. (1 lk) Tööleht 3. Keemiliste reaktsioonide välistunnused. (1 lk) Tööleht 4. Lahused ja lahustumine. (1 lk) Tööleht 5. Lahuse protsendiline koostis. (6 lk) Tööleht 6. Ainete eraldamine segudest. (2 lk) Tööleht 7. Aatomi ehituse seos keemiliste elementide perioodilisustabeliga. (2 lk) Tööleht 8. Aine valem ja selle koostamine. (4 lk) Tööleht 9. Oksiidide valemi koostamine. (2 lk) Tööleht 10. Oksiidide nimetamine. (2 lk) Tööleht 11. Praktiline töö hapniku saamise ja omaduste kohta. (2 lk) Tööleht 12. Happed argielus. (1 lk) Tööleht 13. Hüdroksiidide valemite koostamine. (2 lk) Tööleht 14. Hüdroksiidide nimetamine. (2 lk) Tööleht 15. Praktiline töö hüdroksiidide saamise ja omaduste kohta. (2 lk) Tööleht 16. Soolade valemite koostamine. (2 lk) Tööleht 17. Soolade nimetamine. (2 lk) Tööleht 18. Praktiline töö soolade saamise ja omaduste kohta. (2 lk) Tööleht 19. Kokkuvõte anorgaaniliste ainete põhiklasside kohta. (4 lk)
 
 
 

Lisaks: