Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Keemia teabevihik I
 
 Aarne Tõldsepp, Anneli Lukason, Vilja Toots
VIII Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 48 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 16,5 x 23,5
Köide: Broshüür
Ilmumisinfo: Kordustrükk, ilmunud 2005
Kood: 1802

 
Teabevihik on mõeldud õpilastele kasutamiseks nii koos õpiku ja töövihikuga kui ka hiljem omaette õppevahendina. Esimesel juhul täidab teabevihik puhtalt käsiraamatu rolli. Teisel juhul aitab ta VIII klassis õpitut kas lihtsalt meenutada või süstemaatiliselt korrata. Sel eesmärgil sisaldab teabevihik kõiki VIII klassi teemade ja alateemade skeeme, arvutusülesannete lahendusalgoritme koos vajalike tähistuste ja teisendustega ning mõistete lühiselgitusi. Kõik see on kasutatav ka hilisematel keemiaõpingutel gümnaasiumis. Käsiraamatuna on teabevihik vajalik labori- ja praktilistel töödel (laborinõude ja -seadmete, ohumärkide, indikaatorite värvusmuutuste ja lahustuvustabeli värvitahvlid), ülesannete-harjutuste lahendamisel (lisateave aine füüsikaliste omaduste, vee, õhu ja anorgaaniliste ainete põhiklasside kohta), didaktiliste mängude mängimisel (lisateave keemiliste elementide nimetuse päritolu, teadlaste elulugude ja keemiliste elementide leviku kohta).
Väikese mahu ja range struktureerituse tõttu on teabevihik hõlpsasti kasutatav erinevates õpiolukordades.