Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Orgaaniline keemia. Õpetajaraamat
 
 Aarne Tõldsepp
XI Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 112 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 16,5 x 20,5
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Ilmunud 2007
Kood: 4738

 
Esimest korda eestikeelses kasvatusteadusalases kirjanduses käsitletakse orgaanilise keemia õpetamist üldhariduskoolis tervikliku protsessina - eesmärgid, õppematerjali valik ja ülesehitus, õpistandard, õpetamise strateegiad ja metoodika ning rohkelt illustreeritud õpikeskkond.
Õpetajaraamat koosneb kolmest osast: I. Orgaaniline keemia kui õppeaine (õpetamise eesmärgid, õppematerjali valik ja ülesehitus nüüdisaja didaktika seisukohtade valguses, õpistandard, õpistrateegiad ja metoodika, õpikeskkond). II. Üksiktundide metodoloogia (üksik- või teatud tundide tsükli eesmärgid, kujundatavad mõisted, näit- ja laborikatsete metoodika ning didaktilist lisateavet). III. Tunnijaotuskavad orgaanilise keemia õpetamiseks lühendatud või süvendatud mahus (eesmärgid, soovitatavad õppemeetodid ja vahendid, kontrolli ja hindamise vahendid).

METOODILISED NÕUANDED