Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile
 
 Aarne Tõldsepp, Mati Karelson
X Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 262 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 16,5 x 23,5
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Esmatrükk, ilmunud 2011
ISBN: 9789985026724
Kood: 5758
Hind koolidele: 11.73 + 9% km = 12.79 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindusx
Jõhvi esindusx
Tartu esindus
Rahva Raamat
Apollox
 
I. Sissejuhatus üldisesse ja anorgaanilisse keemiasse: millega tegelevad üldine ja anorgaaniline keemia, millised on uurimismeetodid ja -vahendid, milline on nende teaduste arengulugu.
II. Aine ehitus: nüüdisarusaamad aatomi koostisest ja ehitusest, perioodilisusseadus ja -tabel aatomi ehituse valguses, keemilise sideme olemus, mehhanismid, tüübid ja nende seos aine omadustega.
III. Keemiliste protsesside kulgemise seaduspärasused: millal ja miks kulgevad keemilised reaktsioonid, nende kiirus ja tasakaal. Keemilised protsessid lahustes (elektrolüütiline dissotsiatsioon, soolade hüdrolüüs, ioonide vahelised reaktsioonid).
IV. Metallide keemia: võrdlev käsitlus A- ja B-rühma metallidest ning nende ühenditest (leidumine, saamine, omadused, roll tehnikas, olmes, elutegevuses).
V. Mittemetallide keemia: võrdlev käsitlus vesinikust väärisgaasideni.

Õpikus toodud keemiaarvutused on vaid praktilise iseloomuga, seotud konkreetsete tehnoloogiliste protsessidega ning rõhutavad lisandite ja saagise rolli tootmises.

I, II ja III peatükk moodustavad üldise keemia, IV ja V anorgaanilise keemia kursuse.
 
 
 

Viited: