Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
  LEIUNURK
    

     
 
 
Matemaatika XII klassile
 
 Kalle Velsker, Lea Lepmann, Tiit Lepmann
XII Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 264 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 16,5 x 23,5
Köide: kõva kaas
Ilmumisinfo: Ilmunud 2013; ümbertöötatud trükk
ISBN: 9789985031391
Kood: 6549
Hind koolidele: 9.97 + 9% km = 10.87 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindus
Jõhvi esindus
Tartu esindus
Rahva Raamat
Apollox
 

Käesolev õpik sisaldab teooriat ja ülesandeid gümnaasiumi järgmiste kursuste kohta.
1. Integraal. Planimeetria kordamine
2. Geomeetria I
3. Geomeetria II
4. Matemaatika rakendused. Reaalsete protsesside uurimine
Õpik on mõeldud eelkõige laia kursuse jaoks, kuid on samahästi kasutatav ka kitsa kursuse õpetamisel.
Õpiku materjal sisaldab kogu laia kursuse. Kitsale kursusele mõeldud teooria ja näited on eristatud püstjoonega lehe veerisel. Kitsast kursust õppides võib piirduda A-osa ülesannetega, kuid laia kursuse raames tuleks lahendada nii A- kui ka B-osa ülesanded. Osa õpiku ülesannetest on soovitatav lahendada arvuti abil, kuid suurt osa neist saab lahendada ka arvutit kasutamata.
Mõned õpiku paragrahvidest ja ülesannetest on varustatud tärnikesega. Need on mõeldud matemaatikahuvilistele õpilastele.
Suuremate ainelõikude lõpus on valik ülesandeid ja küsimusi enesekontrolliks. Viimaste iseseisev
lahendamine võimaldab õpilasel selgusele jõuda selles, kas põhiline materjal on omandatud. Enesekontrolli ülesanded pole rühmitatud kitsa ja laia kursuse ülesanneteks. Nende osas jääb valik õpetajale ja õpilasele.
Õpiku lõpus on enamiku ülesannete vastused. Samuti on õpiku lõpus aineloend, mis sisaldab kõiki
XII klassis käsitletud mõisteid.

 
 
 

Viited: