Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
 
Valgus ja varjud. 20. sajand ajaloos. 9. klassi lähiajaloo õpik
 
 Erkki Bahovski, Milvi Martina Piir
IX Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 184 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 20,5 x 28
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Ilmunud 2016
ISBN: 9789985033661
Kood: 6893
Hind koolidele: 10.79 + 9% km = 11.76 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindus
Jõhvi esindusx
Tartu esindus
Rahva Raamatx
Apollo
 

Õpikust ja töövihikust koosnev komplekt käsitleb 20. sajandi ajalugu alates Esimese maailmasõja lõpust kuni tänapäevani ning tugineb demokraatia, inimõiguste ja võrdse kohtlemise printsiipidele. Paralleelselt globaalsete suurvõimudega vaadeldakse Euroopa positsiooni muutumist maailmas ja ajaloolisi arenguid Eestis. Lisaks poliitilisele ajaloole pööratakse erilist tähelepanu kaasaegse majanduse ja tehnoloogilise tsivilisatsiooni kujunemisele. Kultuuri-, mentaliteedi- ja ideedeajaloo kaudu tuuakse esile nii ajastu tugevusi kui ka selle vastuolusid ja nõrkusi ning näidatakse, kuidas eelnevad ajaloolised sündmused on mõjutanud nii poliitikute kui ka kultuuritegelaste käitumist ja mõtlemist, mis omakorda on vormunud uueks ajalooliseks tegelikkuseks.

Arvukate ilukirjanduslike tsitaatide kaudu on ajalooline aines lõimitud kirjandusega, kuid kasulikke paralleele leidub ka loodusainete (keskkonnakaitse tekkimine), ühiskonnaõpetuse (erinevad vabastusliikumised), majandusõpetuse (aktsiaturu kujunemine, majanduse globaliseerumine), kunstiainete (avangardism, modernism, popmuusika), täppisteaduste (füüsika- ja kosmoseuuringud) jt ainevaldkondadega. Õpiku viimased peatükid käsitlevad maailma ees seisvaid globaalseid väljakutseid.

Õpiku peatükkide lõpus olevad küsimused sobivad arutlemiseks klassis või grupis. Õpiku ülesehitust järgiv töövihik pakub ülesandeid iseseisvaks tööks, pannes erilist rõhku õpitu seostamisele õpilase kogemuse (lisainfo otsimine, vaatlused igapäevases elus, lühiküsitluste läbiviimine, statistika tegemine jms) ja teiste õppeainetega. Olulisel kohal on õpiku vm tekstide süvalugemine, analüüs ning kokkuvõtete ja järelduste tegemine. Õpitu kinnistamisel on abiks ristsõnad ja kasutatud mõistete alfabeetiline sõnastik.

Erkki Bahovski on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajaloo eriala ning täiendanud ennast Eesti Humanitaarinstituudis, Groningeni ülikoolis (Holland) ja Oxfordi ülikoolis (Ühendkuningriik). Ta on töötanud ajalehe Postimees arvamus- ja välisuudiste toimetajana, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse meedianõunikuna, juhtinud välispoliitika saateid Kuku raadios ja Eesti Rahvusringhäälingus ning tõlkinud soome keelest ajaloo- ja poliitikaraamatuid. Praegu töötab ta Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses ja on kuukirja Diplomaatia peatoimetaja.

Milvi Martina Piir on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajaloo eriala ning täiendanud ennast Viini ülikoolis. Ta on töötanud Europe Direct teabevõrgustikus, ajaloo peaspetsialistina Eksamija Kvalifikatsioonikeskuses ning erinevates üle-euroopalistes haridusprojektides Viinis. Ta on kirjutanud ajalooõpikud ja töövihikud „Inimesed ajas” (5. klassile) ja „Vanaaeg” (6. klassile) ning tõlkinud Austria ajalooga seotud märksõnu eestikeelses Vikipeedias. Ta teeb kaastööd raadiojaama Retro FM iganädalastele Euroopa uudistele ning jätkab õpinguid Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi doktoriõppes.

NB! Õpikule sobivad Koolibri logoga läbipaistvad kilekaaned leiate SIIT.

 
 
 

Viited: