Switch to English version

Menyy
  Esileht
  - Uus!
  - Plaanis
  - Ilmumas
  - Metoodilist
  Firmast
  - Kontakt
  POOD
  Õppekavad
  E-TELLIMINE
  TELLIMISLEHED
  KURSUSED
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Füüsika XI klassile. Optika. Õpetajaraamat
 
 Henn Voolaid
XI Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 72 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 14,5 x 21,5
Köide: pehme köide
Ilmumisinfo: Ilmunud 2003
Kood: 2715

 

Õpetajaraamat koosneb kolmest osast. Esimeses ja kõige mahukamas osas Õppesisu antakse nägemuse sellest, kuidas XI klassi optikaõpiku H. Voolaid. Füüsika XI klassile. Koolibri, 1999 autor kasutaks seda õpikut õppetöös. Iga jaotise alguses tuuakse ära õppe-eesmärgid nii teadmiste kui oskuste osas. Need on autori arvates olulised, kuid ilmselt on neid liiga palju ja kõikide saavutamine pole reaalne. Järgneb alajaotis Näitlikustamine, kus püütakse anda vastus kolmele küsimusele: MIS toimub? KUIDAS toimub? ja MIKS toimub? Selleks esitatakse illustreerivat ja seletavat materjali, mida õpikus otseselt ei ole. On toodud ka sobivate katsete ja demonstratsioonide kirjeldused. On antud vastused vastava jaotise lõpus olevatele küsimustele ja kommentaarid, sageli ka lahendused ülesannetele. Esitatud on ka õpilaste võimalikud väärarusaamad, mis takistavad materjali omandamist. Parandatud on ka õpikust leitud vead. Iga jaotise lõpus on toodud täiendava kirjanduse või sobivate veebiaadresside loetelu.

Esimese osa lõpus on toodud ka mõned praktiliste tööde kirjeldused.

Teises osas Valgus ja selle värvused antakse ülevaade värvuste kirjeldamisest, nende liitmisest ja lahutamisest. See jaotis on mõeldud kasutamiseks neile õpetajaile, kes tunnevad tõsisemat huvi valgus- ja värvustaju probleemide vastu. Seal antakse kommenteeritud ülevaade ka sajandivanusest ettekujutusest valgusest ja värvustest.

Kolmandas osas Sõnaseletusi antakse õpikus olevate olulisemate terminite lühikirjeldus, mis on kohati laiem koolikursusest. See on mõeldud käsiraamatuks õpetajale, aga mitte nõudmisteks õpilastele. Sõnaseletustes antud definitsioonides kasutatakse verbi "on" täpsema verbi "nimetatakse" asemel sellepärast, et säilitada defineeritava mõiste nominatiivset kuju.

Raamatus esitatu pole kellelegi kohustuseks just nii õpetada, seda enam, et kõike esitatut ei jõua ka parema tahtmise korral ettenähtud tundidega ära teha. Kuid loodan, et see raamatuke aitab paremini mõista ja esitada õpiku materjali.