Switch to English version

Menyy
  Esileht
  - Uus!
  - Plaanis
  - Ilmumas
  - Metoodilist
  Firmast
  - Kontakt
  POOD
  Õppekavad
  E-TELLIMINE
  TELLIMISLEHED
  KURSUSED
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Matemaatika õpetajaraamat 3. klass
 
 Kaie Kubri, Anu Palu, Marika Vares
III Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 48 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 16,5 x 23,5
Köide: m-v
Ilmumisinfo: Ilmunud 2003
ISBN: 9949-10-146-8
Kood: 4706

 

Matemaatika õpetajaraamat abistab ja juhendab 3. klassi õpetajaid, kes kasutavad Kaie Kubri, Anu Palu ja Marika Varese koostatud õppematerjale «Matemaatika õpik. 3. klass» ja «Matemaatika töövihik 3. klassile» (I ja II osa). Selles käsiraamatus annavad autorid soovitusi ja nõuandeid õpikus sisalduvate teemade käsitlemiseks ning ülesannete lahendamiseks. Õpiku koostamisel on arvestatud üldõpetuse põhimõtteid ja õppekava läbivaid teemasid, mis aitavad õpetajal soovi korral integreerida matemaatika õpetamist teiste õppeainetega. Õpetajaraamatus on õpikule vastav III klassi matemaatika ainekava, mis lähtub riiklikust õppekavast ning õpitulemused I kooliastme lõpuks. Õpiku koostamisel on pandud suurem rõhk õpilase iseseisva tegevuse ja tööde vormistamise oskuste kujundamisele. Seetõttu on õpikus senisest enam sõnumiga ülesandeid, mis annavad õpilasele enesekontrolli võimaluse ning õpetavad töid vormistama ruudulisse vihikusse.
Õpiku autorid on ülesannete koostamisel saanud ainet ka lastekirjandusest, eeskätt III klassi soovituslikust lugemisvarast. Kuna III klass on I kooliastme lõpuklass, on õpiku lõppu koondatud kõik I kooliastmes õpitud teemad koos kordavate ülesannetega. Õpetajaraamatusse on lisatud uusi matemaatilisi mänge ja tunde aktiviseerivaid võtteid ning vihjeid eelnevates õpetajaraamatutes kirjeldatud sobivate mängude kohta. Raamatus on jäetud ruumi ka õpetaja märkuste tarbeks.