KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
 
 Lasteaed
 Õpituba. Avasta vedelikud.  Leili Randjärv, Maiki Kruuda 40 lk
 
 I Klass
 eLoodusõpetus 1.1.  Koolibri Metoodiline
 eLoodusõpetus 1.2.  Koolibri Metoodiline
 eLuudusoppus 1. klassilõ, 1. osa ja 2. osa.  Koolibri
 Loodusõpetus 1. klassile, 1. osa. Digiõpik.  Aivo Saar, Hergi Karik, Kalle Sirel
 Loodusõpetus 1. klassile, 2. osa. Digiõpik.  Aivo Saar, Hergi Karik, Kalle Sirel
 Loodusõpetus I klassis. Õpetajaraamat, 1. osa.  Aivo Saar, Hergi Karik, Kalle Sirel 70 lk Metoodiline
 Loodusõpetus I klassis. Õpetajaraamat, 2. osa.  Aivo Saar, Hergi Karik, Kalle Sirel 48 lk Metoodiline
 Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile, 1. osa.  Aivo Saar, Hergi Karik, Kalle Sirel 52 lk
 Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile, 2. osa.  Aivo Saar, Hergi Karik, Kalle Sirel 52 lk
 
 II Klass
 eLoodusõpetus 2.1.  Koolibri Metoodiline
 eLoodusõpetus 2.2.  Koolibri Metoodiline
 Loodusõpetus 2. klassile, 1. osa. Digiõpik.  Marge Loks, Üllar Loks
 Loodusõpetus 2. klassile, 2. osa. Digiõpik.  Marge Loks, Üllar Loks
 Loodusõpetus 2. klassile. Harjutuslehed.  Kristi Sui 72 lk
 Loodusõpetus II klassis. Õpetajaraamat.  Marge Loks, Üllar Loks 48 lk Metoodiline
 Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile, 1. osa.  Marge Loks, Üllar Loks 64 lk
 Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile, 2. osa.  Marge Loks, Üllar Loks 56 lk
 
 III Klass
  Loodusõpetus 3. klassile, 1. osa.  Kalle Sirel 72 lk
  Loodusõpetus 3. klassile, 2. osa.  Priit Saareleht, Sirje Kaljula 64 lk
  Loodusõpetuse töövihik 3. klassile, 1. osa.  Kalle Sirel 56 lk
  Loodusõpetuse töövihik 3. klassile, 2. osa.  Priit Saareleht, Sirje Kaljula 40 lk
 eLoodusõpetus 3.1.  Kalle Sirel
 eLoodusõpetus 3.2.  Priit Saareleht, Sirje Kaljula
 Loodusõpetus 3. klassile, 1. osa. Digiõpik.  Kalle Sirel
 Loodusõpetus 3. klassile, 2. osa. Digiõpik.  Priit Saareleht, Sirje Kaljula
 Loodusõpetus 3. klassile. Harjutuslehed.  Aala Kraaner, Kristi Sui 48 lk
 
 IV Klass
  Loodusõpetus 4. klassile, 1. osa.  Aivo Saar, Sirje Kaljula 72 lk
  Loodusõpetus 4. klassile, 2. osa.  Kalle Sirel, Sirje Kaljula 88 lk
 Loodusõpetus 4. klassile, 1. osa. Digiõpik.  Aivo Saar, Sirje Kaljula
 Loodusõpetus 4. klassile, 2. osa. Digiõpik.  Aivo Saar, Sirje Kaljula
 Loodusõpetuse töövihik 4. klassile, 1. osa.  Aivo Saar, Sirje Kaljula 40 lk
 Loodusõpetuse töövihik 4. klassile, 2. osa.  Kalle Sirel, Sirje Kaljula 56 lk
 
 V Klass
  Loodusõpetus 5. klassile, 1. osa.  Aivo Saar, Hendrik Relve, Sirje Kaljula 80 lk
  Loodusõpetus 5. klassile, 2. osa.  Aarne Tõldsepp, Hendrik Relve, Sirje Kaljula 92 lk
 Loodusõpetus 5. klassile, 1. osa.  Aivo Saar, Henrik Relve, Sirje Kaljula 88  lk Uus!
 Loodusõpetus 5. klassile, 1. osa. Digiõpik.  Aivo Saar, Hendrik Relve, Sirje Kaljula
 Loodusõpetus 5. klassile, 2. osa.  Henrik Relve, Sirje Kaljula 88 lk Plaanis
 Loodusõpetus 5. klassile, 2. osa. Digiõpik.  Aarne Tõldsepp, Hendrik Relve, Sirje Kaljula
 Loodusõpetuse töövihik 5. klassile, 1. osa.  Aivo Saar, Hendrik Relve, Sirje Kaljula 48 lk
 Loodusõpetuse töövihik 5. klassile, 2. osa.  Aivo Saar, Hergi Karik, Kalle Sirel, Sirje Kaljula 40 lk
 
 VI Klass
  Loodusõpetus 6. klassile, 1. osa.  Hendrik Relve, Kalle Sirel, Sirje Kaljula 160 lk
  Loodusõpetus 6. klassile, 2. osa.  Hendrik Relve, Sirje Kaljula 104 lk
  Loodusõpetuse töövihik 6. klassile, 1. osa.  Hendrik Relve, Kalle Sirel, Sirje Kaljula 72 lk
  Loodusõpetuse töövihik 6. klassile, 2. osa.  Hendrik Relve, Sirje Kaljula 64 lk
 Loodusõpetus 6. klassile, 1. osa. Digiõpik.  Hendrik Relve, Sirje Kaljula
 Loodusõpetus 6. klassile, 2. osa. Digiõpik.  Hendrik Relve, Sirje Kaljula
 
 VII Klass
  Loodusõpetus 7. klassile.  Enn Pärtel, Erkki Tempel, Kuldar Traks, Rein-Karl Loide 144 lk
  Loodusõpetuse kontrolltööd 7. klassile.  Enn Pärtel, Rein-Karl Loide 32 lk
  Loodusõpetuse töövihik 7. klassile, 1. osa.  Enn Pärtel, Priit Saareleht 80 lk


Viimati uuendati 04.08.2022 - 21:09