KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Kommentaarid/probleemid: Kadri Rahusaar
 
 II Klass
 eIN2.  Koolibri
 IN. 2. klassi inimeseõpetuse tööraamat.  Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Peetris, Riina Kippak 88 lk
 IN. Inimeseõpetuse töölehed I kooliastmele.  Anne Koppel, Kaja Lepik 40 lk
 
 III Klass
  IN. 3. klassi inimeseõpetuse õpik.  Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Peetris, Riina Kippak 56 lk
  IN. 3. klassi inimeseõpetuse töövihik.  Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Peetris, Riina Kippak 72 lk
 1.-4. klassi inimese- ja ühiskonnaõpetuse seinapiltide komplekt.  Autorite kollektiiv 10 lk
 eIN3.  Koolibri
 
 V Klass
  Tervist, tervis! 5. klassi inimeseõpetuse õpik.  Kersti Lepik 144 lk
  Tervist, tervis! 5. klassi inimeseõpetuse töövihik.  Kersti Lepik 64 lk
 
 VI Klass
 Suhtlemine lahedaks! 6. klassi suhtlemisõpetuse õpetajaraamat.  Katrin Kullasepp, Margit Kagadze 88 lk Metoodiline
 Suhtlemine on lahe! 6. klassi suhtlemisõpetuse õpik.  Katrin Kullasepp, Margit Kagadze 128 lk
 Suhtlemine on lahe! 6. klassi suhtlemisõpetuse töövihik.  Katrin Kullasepp, Margit Kagadze 64 lk
 
 VII Klass
  Muutuste maailm. 7. klassi inimeseõpetuse õpik.  Katrin Kullasepp, Margit Kagadze 160 lk
  Muutuste maailm. 7. klassi inimeseõpetuse töövihik.  Katrin Kullasepp, Margit Kagadze 64 lk
 
 VIII Klass
 Tervis - minu valikud. 8. klassi inimeseõpetuse õpik.  Evelyn Kiive, Kai Part, Kristi Kõiv, Merike Kull 132 lk
 Tervis - minu valikud. 8. klassi inimeseõpetuse töövihik.  Evelyn Kiive, Kai Part, Kristi Kõiv, Merike Kull 80 lk
 
 Määramata
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
 Mina oskan aidata. Esmaabijutud lastele.  Kuulo Kutsar 72 lk
 Terve laps. Käsiraamat nakkushaiguste vältimisest.  Kuulo Kutsar 104 lk


Viimati uuendati 04.08.2022 - 21:09