KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Kommentaarid/probleemid: Kadri Rahusaar
 
 Lasteaed
 Ladumisaabitsa alus.  Koolibri
 Liikuv aabits.  Koolibri
 Liikuv aabits.  Koolibri
 Liikuva aabitsa tähed.  Koolibri
 Lugemismängud 4.  Kadi Lukanenok, Tiiu Tammemäe 88 lk
 Õpituba. Häälikust jutuni.  Kai Mäses, Merike Varandi 72 lk
 Õpituba. Lustiga lugema, kribinal kirjutama.  Kai Mäses, Merike Varandi 80 lk
 Suur ladumisaabits lasteaiale.  Lilian Kivi, Milvi Roosleht, Pilvi Kula 60 lk
 
 I Klass
  Ilus emakeel. Aabits.  Jaanus Vaiksoo, Kadri Ilves, Sirje Toomla 136 lk
  eAabits.  Koolibri
  Ilus emakeel. 1. klassi eesti keele õpetajaraamat.  Sirje Toomla 103 lk Metoodiline
  Ilus emakeel. 1. klassi eesti keele õpik.  Jaanus Vaiksoo, Sirje Toomla 120 lk
  Ilus emakeel. 1. klassi eesti keele töövihik.  Heily Epro, Pille Kasuk, Sirje Toomla 88 lk
  Ilus emakeel. Aabitsa ja 1. klassi eesti keele õpiku ja töövihiku kuulamisülesanded.  Sirje Toomla
  Ilus emakeel. Aabitsa töövihik.  Eva Noormaa, Heily Epro-Volmer, Pille Kasuk, Sirje Toomla 96 lk
  Ilus emakeel. Aabitsakomplekti õpetajaraamat.  Heily Epro, Sirje Toomla 128 lk
  Ilus emakeel. Kirjavihik 1.  Kadri Ilves, Sirje Toomla 56 lk
  Ilus emakeel. Kirjavihik 2.  Sirje Toomla 56 lk
  Ilus emakeel. Pildimapp.  Kadri Ilves, Liis Roden 12 lk
  Ladumisaabitsa tähed ja pildid.  Lilian Kivi, Milvi Roosleht, Sirje Toomla 20 lk
  Suur ladumisaabits 1. klassile.  Lilian Kivi, Milvi Roosleht, Sirje Toomla 88 lk
  Tahvlitähestik.  Sirje Toomla 96 lk
 eKeel 1.  Koolibri
 Ilus emakeel. 1. klassi eesti keele digiõpik.  Jaanus Vaiksoo, Sirje Toomla
 Ilus emakeel. 1. klassi lugemisülesanded.  Ilotana Haalen, Marget Indov 48 lk
 Ilus emakeel. Digiaabits.  Jaanus Vaiksoo, Kadri Ilves, Sirje Toomla
 Lugemiksike.  Kaie Kubri, Liina Tuuling, Thea Simmerman 48 lk
 Lugemismapp.  Katri Hoogand 68 lk
 Lustakas lugemik.  Kaie Kubri, Thea Simmerman 48 lk
 Mina loen ja kirjutan.  Pilvi Kula 96 lk
 Õigekirja töövihik. 1. klass.  Tiiu Puik 48 lk
 Rõõmusõõm. Rütmisalmid.  Siiri Laidla 32 lk
 
 II Klass
  Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele õpik, 1. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 104 lk
  Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele õpik, 2. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 136 lk
  Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele töövihik, 1. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 80 lk
  Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele töövihik, 2. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 96  lk
  Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele őpetajaraamat.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 80 lk Metoodiline
  Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele kontrolltööd.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 20 lk
  Ilus emakeel. Kuulamisülesandeid 2. klassi eesti keele ?piku juurde.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder
 eKeel 2.1.  Ene Jundas jt.
 eKeel 2.2.  Ene Jundas jt.
 Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele digiõpik, 1. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder
 Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele digiõpik, 2. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder
 Ilus emakeel. 2. klassi lugemisülesanded.  Annely Sarapuu, Ilotana Haalen, Tuuli Urb 28 lk
 Õigekirja töövihik. 2. klass.  Tiiu Puik 48 lk
 
 III Klass
  Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele kontrolltööd.  Elma Künnapas, Tiiu Kiveste 72 lk
  Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele õpik, 1. osa.  Elma Künnapas, Tiiu Kiveste 112 lk
  Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele õpik, 2. osa.  Elma Künnapas, Tiiu Kiveste 128 lk
  Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele töövihik, 1. osa.  Elma Künnapas, Tiiu Kiveste 96 lk
  Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele töövihik, 2. osa.  Elma Künnapas, Tiiu Kiveste 96 lk


Viimati uuendati 04.08.2022 - 21:09