KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Kommentaarid/probleemid: Kadri Rahusaar
 
 III Klass
 1.-4. klassi inimese- ja ühiskonnaõpetuse seinapiltide komplekt.  Autorite kollektiiv 10 lk
 
 VI Klass
 Mina ja ühiskond. Õpetajaraamat.  Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Olenko, Riina Kippak 40 lk Metoodiline
 Mosaiik. 6. klassi ühiskonnaõpetuse õpik.  Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Peetris, Riina Kippak 72 lk
 Mosaiik. 6. klassi ühiskonnaõpetuse töövihik.  Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Peetris, Riina Kippak 72 lk
 
 VII Klass
 Usundid. Müüdid, jumalad, tavad, sümbolid.  WSOY 176 lk
 
 IX Klass
  Sootsium. 9. klassi ühiskonnaõpetuse õpik.  Anu Toots 144 lk
 Sootsium. 9. klassi ühiskonnaõpetuse töövihik.  Maidu Varik 80 lk
 
 X Klass
 Usundimaailma suured küsimused.  Olga Schihalejev, Toomas Jürgenstein 128 lk
 
 XII Klass
  Ühiskonnaõpetus. Gümnaasiumiõpik.  Anu Toots, Katrin Olenko 216 lk
 Ühiskonnaõpetus. Käsiraamat. Gümnaasiumiaste.  Maidu Varik 28 lk
 Ühiskonnaõpetus. Ülesannete kogu ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistujale.  Maidu Varik 124 lk
 
 Määramata
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
 Demograafiast ja rahvastikuarengu seaduspärasustest.  Allan Puur, Asta Põldma, Kalev Katus, Kärt Jänes-Kapp 80 lk
 Islami taskusõnastik.  Jaakko Hämeen-Anttila 104 lk
 Üleilmastumine ja globaalprobleemid.  Jaak Valge, Kalev Sepp 192 lk


Viimati uuendati 04.08.2022 - 21:09