KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Kommentaarid/probleemid: Kadri Rahusaar
 
 VII Klass
 Usundid. Müüdid, jumalad, tavad, sümbolid.  WSOY 176 lk
 
 IX Klass
 Valgus ja varjud. 20. sajand ajaloos. 9. klassi lähiajaloo õpik.  Erkki Bahovski, Milvi Martina Piir 184 lk
 Valgus ja varjud: 20. sajand ajaloos. 9. klassi töövihik.  Milvi Martina Piir 92 lk
 
 X Klass
 Usundimaailma suured küsimused.  Olga Schihalejev, Toomas Jürgenstein 128 lk
 
 XI Klass
  Inimene, ühiskond, kultuur. Töövihik gümnaasiumile I.  Helle Ruusmaa 88 lk
  Inimene, ühiskond, kultuur. Töövihik gümnaasiumile II.  Helle Ruusmaa 88 lk
  Inimene, ühiskond, kultuur. Töövihik gümnaasiumile III.  Helle Ruusmaa 88 lk
 Inimene, ühiskond, kultuur. Kontrolltööde ülesanded gümnaasiumile.  Veiko Jõeäär 64 lk
 
 XII Klass
 Filosoofia põhiprobleemid. Gümnaasiumi töövihik.  Indrek Meos 80 lk
 
 Määramata
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
 Islami taskusõnastik.  Jaakko Hämeen-Anttila 104 lk
 Kuningas Ingvari haud ja teised Hiiumaa lood.  Kaalu Kirme 312 lk
 Maailma ajalugu I.  Aivar Kriiska, Mait Kõiv 296 lk
 Maailma ajalugu II.  Anti Selart, Mati Laur 352 lk
 Maailma ajalugu III.  Linnart Mäll, Mait Kõiv, Märt Läänemets, Üllar Peterson 328 lk
 Suured vastasseisud. Jugoslaavia kokkuvarisemine 1991–1999.  Alastair Finlan 96 lk
 Üleilmastumine ja globaalprobleemid.  Jaak Valge, Kalev Sepp 192 lk


Viimati uuendati 04.08.2022 - 21:09