KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Kommentaarid/probleemid: Mart Kalamees
 
 VIII Klass
  Füüsika 8. klassile.  Enn Pärtel, Rein-Karl Loide 192 lk
  Füüsika töövihik 8. klassile, 1. osa.  Enn Partel, Rein-Karl Loide 80 lk
  Füüsika töövihik 8. klassile, 2. osa.  Enn Partel, Rein-Karl Loide 64 lk
 Füüsika 8. klassile.  Enn Pärtel 176 lk
 Füüsika 8. klassile. Digiõpik.  Enn Pärtel
 Füüsika kontrolltööd 8. klassile.  Enn Pärtel 40 lk
 Füüsika töövihik 8. klassile, 1. osa.  Enn Pärtel 80 lk
 Füüsika töövihik 8. klassile, 2. osa.  Enn Pärtel 64 lk
 
 IX Klass
  Füüsika 9. klassile. Elektriõpetus.  Koit Timpmann 130 lk
  Füüsika 9. klassile. Soojusõpetus. Tuumaenergia.  Enn Pärtel, Jaak Lõhmus, Rein-Karl Loide 112 lk
  Füüsika töövihik 9. klassile, 1. osa. Soojusõpetus. Tuumaenergia.  Enn Pärtel, Rein-Karl Loide 64 lk
  Füüsika töövihik 9. klassile, 2. osa. Elektriõpetus.  Koit Timpmann 96 lk
 Füüsika 9. klassile. Elektriõpetus. Digiõpik.  Koit Timpmann
 Füüsika 9. klassile. Soojusõpetus. Tuumaenergia. Digiõpik.  Enn Pärtel, Jaak Lõhmus, Rein-Karl Loide
 Füüsika kontrolltööd 9. klassile. Elektriõpetus.  Koit Timpmann 40 lk
 Füüsika kontrolltööd 9. klassile. Soojusõpetus. Tuumaenergia.  Enn Pärtel, Rein-Karl Loide 32 lk
 Füüsika põhivara põhikoolile.  Vello Kornel 88 lk
 Füüsika ülesannete kogu põhikoolile.  Erna Paju, Venda Paju 176 lk
 
 X Klass
 Füüsika näidisülesandeid. Elekter ja magnetism I.  Rein-Karl Loide 192 lk
 Füüsika näidisülesandeid. Elekter ja magnetism II.  Rein-Karl Loide 144 lk
 Füüsika näidisülesandeid. Mehaanika.  Rein-Karl Loide 196 lk
 Füüsika näidisülesandeid. Molekulaarfüüsika ja termodünaamika.  Rein-Karl Loide 88 lk
 Füüsika X klassile, 1. osa. Mehaanika.  Indrek Peil 126 lk
 Füüsika X klassile, 2. osa. Soojusõpetus.  Jaan Susi, Lootus Lubi 112 lk
 
 XI Klass
 Füüsika XI klassile, 1. osa. Elekter ja magnetism.  Kalev Tarkpea 152 lk
 Füüsika XI klassile. 2. osa. Elektromagnetism.  Kalev Tarkpea 96 lk
 Füüsika XI klassile. Optika.  Henn Voolaid 112 lk
 Füüsika XI klassile. Optika. Õpetajaraamat.  Henn Voolaid 72 lk Metoodiline
 
 XII Klass
 Füüsika põhimõisted ja valemid gümnaasiumile.  Madis Reemann 48 lk
 Füüsika seeriaülesanded gümnaasiumile, 1. osa. Mehaanika. Soojusõpetus.  Madis Reemann, Tarmo Ainsaar 80 lk
 Füüsika seeriaülesanded gümnaasiumile, 2. osa. Elektriõpetus. Optika. Kvantfüüsika. Kosmoloogia.  Madis Reemann, Tarmo Ainsaar 68 lk
 Füüsika XII klassile. Aatom. Molekul. Kristall.  Henn Käämbre 96 lk
 Füüsika XII klassile. Aatom. Molekul. Kristall. Õpetajaraamat.  Henn Käämbre 86 lk Metoodiline
 Füüsika XII klassile. Relatiivsusteooria. Tuumafüüsika. Elementaarosakeste füüsika.  Ain Ainsaar 56 lk
 Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile.  Madis Reemann, Märt Kask 112 lk
 Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile.  Erna Paju, Rein-Karl Loide, Venda Paju 184 lk
 
 Määramata
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
 Füüsika käsiraamat.  Henn Voolaid, Kalev Tarkpea 142 lk
 Isaac Newtoni imeaastad.  Matti Selg 96 lk
 Õpime üheskoos reaalaineid.  Carol Vorderman 256 lk


Viimati uuendati 04.08.2022 - 21:09