KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Kommentaarid/probleemid: Kadri Rahusaar
 
 V Klass
 Ilmast ilma. 5. klassi kirjanduse töövihik.  Anni Kalm, Kätlin Kaldmaa 48 lk
 Ilmast ilma. 5. klassi kirjandusõpik.  Anni Kalm, Kätlin Kaldmaa 192 lk
 Loovus. Võtteid loovuse arendamiseks eesti keele ja kirjanduse tundides.  Maarika Lips, Ülle Mäekivi 56 lk
 
 VI Klass
 Ilmast ilma. 6. klassi kirjanduse õpik.  Anni Kalm, Kätlin Kaldmaa 224 lk
 Ilmast ilma. 6. klassi kirjanduse töövihik.  Anni Kalm, Kätlin Kaldmaa 56 lk
 
 VII Klass
 Kahekõne 1. 7. klassi kirjanduse töövihik.  Priit Kruus 64 lk
 Kahekõne 1. 7. klassi kirjandusõpik.  Priit Kruus 184 lk
 
 VIII Klass
 Kahekõne 2. 8. klassi kirjanduse töövihik.  Priit Kruus 52 lk
 Kahekõne 2. 8. klassi kirjandusõpik.  Priit Kruus 184 lk
 
 IX Klass
  Kahekõne 3. 9. klassi kirjanduse töövihik.  Kairi Kruus, Priit Kruus 64 lk
  Kahekõne 3. 9. klassi kirjandusõpik.  Priit Kruus 184 lk
 Heraklesest „Nullpunktini”.  Alli Lunter 176 lk
 
 X Klass
 Antiigist postmodernismini. Gümnaasiumi lugemik.  Anne Nahkur 384 lk
 Eesti kirjanduse kuulamisülesanded.  Anne Nahkur
 Kirjandus antiigist renessansini. Gümnaasiumi kirjandusõpiku kuulamisülesanded.  Anne Nahkur
 Kirjandus antiigist renessansini. Gümnaasiumi töövihik.  Anne Nahkur 48 lk
 Kirjandus antiigist renessansini. Gümnaasiumiõpik.  Anne Nahkur 184 lk
 Kirjutatud maailmad. Gümnaasiumi kirjandusõpik.  Meelis Lainvoo 136 lk
 Müüdi anatoomia. Gümnaasiumi kirjanduse valikkursus.  Monika Undo 136 lk
 Nüüdiskirjanduse kurvid ja ristmikud. Gümnaasiumiõpik.  Monika Undo 136 lk
 Vanem eesti kirjandus.  Kristi Metste, Luule Epner, Sirje Olesk 134 lk
 
 XI Klass
 20. sajandi I poole eesti kirjandus.  Ele Süvalep, Epp Annus, Luule Epner 238 lk
 Kirjandus barokist romantismini. Gümnaasiumi kirjandusõpiku kuulamisülesanded. CD I, CD II.  Anne Nahkur
 Kirjandus barokist romantismini. Gümnaasiumi töövihik.  Anne Nahkur 48 lk
 Kirjandus barokist romantismini. Gümnaasiumiõpik.  Anne Nahkur 160 lk
 
 XII Klass
 Kirjandus realismist postmodernismini. Gümnaasiumi kirjandusõpiku kuulamisülesanded. CD I, CD II.  Anne Nahkur
 Kirjandus realismist postmodernismini. Gümnaasiumi töövihik.  Anne Nahkur 40 lk
 Kirjandus realismist postmodernismini. Gümnaasiumiõpik.  Anne Nahkur 240 lk
 Uuem eesti kirjandus.  Epp Annus, Luule Epner, Mart Velsker 240 lk
 
 Määramata
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
 Eesti kalendrilaulud viisidega + CD.  Taive Särg 208 lk
 Gilgamešist „Puhastuseni”. Gümnaasiumi kirjanduskonspektid.  Alli Lunter 248 lk
 Kirjanduslikud ekskursioonid.  Reet Lubi, Reet Sinimaa 64 lk
 Mustikavõõpaja ja teised lood.  Reet Bobõlski 128 lk
 Teater. Muusika. Muuseum.  Koolibri
 Tuhat ja üks ööd.  Idamaade rahvapärimus 216 lk


Viimati uuendati 04.08.2022 - 21:09