KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Kommentaarid/probleemid: Mart Kalamees
 
 VIII Klass
  Keemia 8. klassile. Ained ja keemilised muundumised.  Aarne Tõldsepp, Anneli Lukason 208 lk
  Keemia. Töövihik 8. klassile, 1. osa.  Aarne Tõldsepp, Vilja Toots 48 lk
  Keemia. Töövihik 8. klassile, 2. osa.  Aarne Tõldsepp, Vilja Toots 48 lk
 Keemia teabevihik I.  Aarne Tõldsepp, Anneli Lukason, Vilja Toots 48 lk
 Keemia töölehed VIII klassile.  Aarne Tõldsepp, Vilja Toots 48 lk
 Keemia ülesandeid VIII-IX klassile.  Jüri Vene, Lia Paaver 64 lk
 Keemiatestid VIII klassile.  Aarne Tõldsepp 72 lk
 Õpetame keemiat VIII klassis. Õpetajaraamat.  Aarne Tõldsepp, Vilja Toots 112 lk Metoodiline
 Uurimuslikke keemiakatseid põhikoolile.  Aarne Tõldsepp, Erkki Tempel, Vilja Toots 72 lk
 
 IX Klass
  Keemia 9. klassile. Anorgaanilised ja orgaanilised ained.  Aarne Tõldsepp jt. 152 lk
  Keemia töövihik 9. klassile, 1. osa.  Aarne Tõldsepp, Vilja Toots 48 lk
  Keemia töövihik 9. klassile, 2. osa.  Aarne Tõldsepp, Vilja Toots 56 lk
 Keemia IX klassile. Anorgaanilised ja orgaanilised ained.  Aarne Tõldsepp, Anneli Lukason, Mati Karelson 168 lk
 Keemia teabevihik II.  Aarne Tõldsepp, Anneli Lukason, Vilja Toots 56 lk
 Keemiatestid IX klassile.  Aarne Tõldsepp 96 lk
 Õpime keemiat. Töövihik IX klassile. 1. osa.  Aarne Tõldsepp, Vilja Toots 40 lk
 Õpime keemiat. Töövihik IX klassile. 2. osa.  Aarne Tõldsepp, Vilja Toots 48 lk
 
 X Klass
 Gümnaasiumi keemiatestide kasutamisjuhend.  Aarne Tõldsepp 32 lk
 Keemia ülesandeid X klassile.  Jüri Vene, Lia Paaver 88 lk
 Keemiatestid gümnaasiumile, 1. osa.  Aarne Tõldsepp 96 lk
 Keemiatestid gümnaasiumile, 2. osa.  Aarne Tõldsepp 96 lk
 Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile.  Aarne Tõldsepp, Mati Karelson 262 lk
 
 XI Klass
  Orgaaniline keemia gümnaasiumile.  Aarne Tõldsepp, Mati Karelson 208 lk
  Orgaaniline keemia. Õpetajaraamat.  Aarne Tõldsepp 112 lk Metoodiline
 Keemia seinatabelid gümnaasiumile.  Aarne Tõldsepp, Mati Karelson 8 lk
 Keemia ülesandeid XI klassile.  Jüri Vene, Lia Paaver 80 lk
 
 XII Klass
 Keemia ülesandeid riigieksamiks.  Jüri Vene, Lia Paaver 96 lk
 
 Määramata
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
  Koolibri kilekaas.  Koolibri
 Keskkond ja keemia. Ohud ja hüved.  Hergi Karik, Karl kristjan Kuiv 104 lk
 Metallid ja mittemetallid meis ja meie ümber.  Hergi Karik 168 lk
 Õpime üheskoos reaalaineid.  Carol Vorderman 256 lk


Viimati uuendati 04.08.2022 - 21:09